Sprzedaż samochodów używanych − obowiązki sprzedawcy wobec kupującego

Kiedy kierowca chce się pozbyć swojego starego samochodu, nie pozostaje mu nic innego niż sprzedać używane auto. Oczywiście pod warunkiem że pojazd znajduje się w stanie, który pozwala na bezpieczne użytkowanie przez innego kierowcę. Transakcje związane z używanymi samochodami nie są jednak takie proste. W ich ramach sprzedawca musi dopilnować wielu obowiązków wobec kupującego.

Jak wygląda sporządzenie umowy?

Podstawowym wymogiem formalnym, jeśli chodzi o sprzedawanie starych aut, jest sporządzenie umowy. I to nie byle jakiej, tylko solidnej, czyli takiej, która nie pozostawia żadnych wątpliwości co do istotnych spraw związanych z przekazaniem i dalszym użytkowaniem samochodu. Nabywca powinien podpisać oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym auta i chce je użytkować. W innym wypadku, jeżeli pojazd zacznie się psuć, kupujący może próbować udowadniać, że usterka miała swój początek jeszcze za poprzedniego właściciela. W umowie powinny się również znaleźć dokładne dane obu stron, aby w razie późniejszych wątpliwości nie było problemu z ustaleniem, kto był poprzednim właścicielem auta, a kto posiada je obecnie. Należy też dopilnować spraw związanych z odprowadzeniem stosownych podatków.

Jeśli chodzi o podatek od umów cywilnoprawnych, to jego zapłata leży po stronie kupującego. Należy to jasno podkreślić w umowie, aby nie było co do tego żadnych wątpliwości. Na osobie sprzedającej samochód spoczywa natomiast obowiązek zapłacenia podatku dochodowego. Tak więc zyskiem osiągniętym z legalnej sprzedaży auta trzeba się będzie podzielić z urzędem skarbowym.


Fizyczny i prawny stan samochodu

Ogólnie rzecz biorąc, osoba sprzedająca używany samochód musi zatroszczyć się o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, żeby nie było żadnych wątpliwości co do fizycznego stanu samochodu, a po drugie o to, żeby uregulowane były wszystkie kwestie prawne związane z pojazdem. Nie ma więc innego wyjścia, jak poinformować nabywcę o wszystkich potencjalnych trudnościach, na jakie może napotkać, korzystając
z używanego auta. W innym wypadku kupujący może się potem zgłosić z pretensjami o zatajenie stanu samochodu. Jeśli zaś chodzi o kwestie prawne, należy dopilnować, aby odpowiedzialność za auto w pełni przeszła na nowego nabywcę. Inaczej można się spotkać z próbą zrzucenia winy za ewentualne niedogodności w użytkowaniu auta na poprzedniego właściciela.

Przy sprzedaży używanego auta nie można też zapominać o kilku kwestiach związanych z ubezpieczeniem OC. Nowemu właścicielowi muszą zostać przekazane papiery, które potwierdzą zakup OC. Ubezpieczyciela trzeba będzie natomiast zawiadomić o samym fakcie sprzedaży używanego samochodu. Jest to na tyle pilna sprawa, że na jej załatwienie przeznaczony jest określony czas. Za okres wystarczający na uporanie się z tą formalnością uznano czternaście dni, czyli dwa tygodnie. Jej uregulowanie leży w interesie sprzedającego, gdyż od momentu zawiadomienia ubezpieczyciela o przekazaniu samochodu w inne ręce poprzedni właściciel nie jest wzywany do płacenia kolejnych składek.

Co natomiast w sytuacji, w której ubezpieczenie OC zostało opłacone z góry na okres, który przekracza czas użytkowania przez sprzedającego? Istnieje wtedy możliwość wystąpienia o zwrot opłaconych z góry składek. Taka opcja jest jednak możliwa do zrealizowania jedynie wówczas, jeżeli osoba kupująca samochód wypowie umowę z ubezpieczycielem. Natomiast o ile ubezpieczyciel pozostaje ten sam,
raz zapłacone składki nie mogą już zostać cofnięte.

Formalności związane z ubezpieczeniem nie pojawiają się jednak na szczęście w stosunku do AC. Z chwilą sprzedaży samochodu ten typ ubezpieczenia wygasa i to po stronie osoby kupującej leży obowiązek zatroszczenia się o dalszy rozwój sprawy.